Zapamiętaj Zaloguj
Skarga kasacyjna do NSA w sprawie unieważnienia likwidacji szpitala.
Skarga kasacyjna do NSA w sprawie unieważnienia likwidacji szpitala.
Marcin Kapski Autor: Marcin Kapski
Opublikowano: 2011.09.10
  Sejmik Województwa Mazowieckiego odwołał się od decyzji sądu WSA, stwierdzającego nieważność uchwały Nr 32/10 dnia 22 marca 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach. Prezentujemy treść odwołania, a dokładniej skargi kasacyjnej złożonej do WSA.


Uchwała Nr 133/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 września 2011 roku


w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2011 r. sygn. akt VII SA/Wa 621/11 oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego


Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. ), w związku z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 30, poz. 168, z późn. zm. ), w związku z art. 173 § 1 i art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm. ) oraz art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, Nr 47 i Nr 217, poz. 1429) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wnosi się skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2011 r. sygn. akt VII SA/Wa 621/11 stwierdzającego nieważność zaskarżonej uchwały Nr 32/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach.

§ 2.

Udziela się Alicji Ganiszewskiej vel Ganysz radcy prawnemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pełnomocnictwa do sporządzenia skargi kasacyjnej oraz reprezentowania interesów Sejmiku Województwa Mazowieckiego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie, o której mowa w § 1


Zobacz także:

Co dalej ze szpitalem w Siedlcach?
Autor: Marcin Kapski
Marcin Kapski
Data artykułu: 2011.08.15
2011.08.15

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie unieważnił uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego podjętą w 2010 r. w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego...

Prezes odstrzelony w bitwie o szpital
Autor: Marcin Kapski
Marcin Kapski
Data artykułu: 2012.01.31
2012.01.31

Można paradoksalnie twierdzić, że ropiejącym wrzodem na grójeckiej służbie zdrowia jest utworzone przed niespełna dwoma laty Powiatowe Centrum Medyczne. „Wojna...

Warszawa: szpital wojewódzki na plusie po przekształceniach
Autor: Marcin Kapski
Marcin Kapski
Data artykułu: 2011.09.14
2011.09.14

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie (dawniej Bródnowski), który od 1 stycznia działa w formie spółki prawa handlowego wypracował ponad 390...

Nowy oddział urologiczny w przasnyskim szpitalu
Autor: ePrzasnysz.pl
ePrzasnysz.pl
Data artykułu: 2009.03.13
2009.03.13

(9 marca 2009)W Szpitalu im. dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu dokonano otwarcia nowego oddziału - urologicznego. W uroczystości otwarcia wzięli...


Polecamy

Bagażniki Autoboxy Łańcuchy Biuro Rachunkowe Kielce Nauka francuskiego Auto do Ślubu Gry Gwarancja Kia
© doSzpitala.pl 2007 - 2011
O Portalu Polityka Prywatności Wstepniak Nasza Misja Wskazówki Regulaminy Kontakt z Nami
Polecamy: Transformator ciepła