Zapamiętaj Zaloguj
SP ZOZ Szpital w Kłodzku

SP ZOZ Szpital w Kłodzku

57-300 Kłodzko
ul. Szpitalna 1a
tel. (074)865-12-00
fax (074)867-40-66
www.zoz.klodzko.pl
Średnia ocena:
1.28

Polecany:
Raczej NIE

powiat: kłodzki

Dodaj szpital w tym powiecie

Forum szpitalne  
 » Strona szpitala » forum szpitala » wątek: cd bezprawia w SP ZOZ Kłodzko
Użytkownik: Gość

Gość, napisano: 2010.04.24 10:00

cd bezprawia w SP ZOZ Kłodzko

Obecny burmistrz może nie jest w tzw. układzie. Ale to dzięki niemu i  reszty ratuszowym figurom opieka zdrowotna w Nowej Rudzie sprowadza się w głównej mierze na likwidacji SP ZOZ w tym noworudzkiego szpitala i  POZ ( Podstawowa Opieka Zdrowotna ) w tym przychodni POZ przy ul. .Szpitalnej 2.
To dzięki nieudolności obecnego ratusza na bazie super, mega nieudolności poprzednich ratuszów - Starostwo Kłodzkie przy pomocy SP ZOZ Kłodzko ( które tam doskonale prosperuje )
skutecznie i z przerażającym skutkiem zdemontowało noworudzką służbę zdrowia oddając ją w ręce tzw. NZOZ ( Niepubliczny Zespól Opieki Zdrowotnej ) w większości sp z o.o.
Celem głównym NZOZ jest generowanie zysku przez świadczenie tzw. usług zdrowotnych finansowanych z publicznych środków przez NFZ. Może nie było by większego w związku z tym problemu gdyby te usługi świadczone byłyby na odpowiednim poziomie. Takim jak chociażby w Centrum Medycznym Sallus Sp z o. o. W Kłodzku.
Jakość usług medycznych świadczona przez noworudzkie spółki prawa handlowego ( Evita, TUR-MED ) nie są przyzwoitej jakości, biorąc pod uwagę oprócz personelu medycznego również warunki lokalowe.
Prym w tej mizerii wiedzie przychodnia POZ przy ul. Szpitalnej 2 zorganizowana przez tzw. Fundację Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Oddanie przez SP ZOZ Kłodzko z  rekomendacji Starostwa Kłodzkiego a zwłaszcza wice- starosty Pana Jagódki fundacji przychodni POZ przy ulicy Szpitalnej 2 w Nowej Rudzie można śmiało nazwać skandalem lub bezprawiem.
FAM powstała 27 stycznia 1992 roku na bazie majątku założycielskiego:
- Polifarbu - Wrocław
- Wytwórni Pomp hydraulicznych PZL - Wrocław
- Akademii Medycznej we Wrocławiu
w wysokości 6000 zł ( w tym gotowizna w kwocie 3000 zł, oraz rzeczy ruchome wartości 3.000 zł. )
Celem statutowym tej fundacji jest wspomaganie wszechstronnego funkcjonowania Akademii Medycznej , oraz między innymi udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia nadzorowanej przez Akademię.
Cele te FAM realizuje przez:
1. gromadzenie środków pieniężnych, rzeczowych, a także przez pomnażanie środków w drodze prowadzenia działalności gospodarczej;
2. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej;
3. przekazywanie swoich przychodów pieniężnych i rzeczowych AM i szpitalom klinicznym zgodnie z planami Fundacji.

1 sierpnia 2009 roku z woli pani Jadwigi Radziejewskiej – dyr. SP ZOZ Kłodzko oraz
Marka Jagódki - byłego wicestarosty powiatu kłodzkiego przychodnia POZ na ulicy Szpitalnej 2 w Nowej Rudzie prowadzona przez SP ZOZ Kłodzko przekazana została
Fundacji Akademii Medycznej we Wrocławiu, która od w/w daty pomnaża tam swoje środki pieniężne, prowadząc działalność gospodarczą z  zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Działalność gospodarcza FAM w nowej przychodni finansowana jest przez NFZ a przychody po odliczeniu kosztów zgodnie ze statutem Fundacji przekazywane są zgodnie z planami Fundacji na jej zadania statutowe . Nie jest zadaniem statutowym FAM wspomaganie przychodni nawet tej przez nią zorganizowanej - jak tą w Nowej Rudzie.

Żeby osiągnąć przychód pieniężny ( zysk normalny ) z tej działalności i przekazać go Akademii Medycznej we Wrocławiu i jej szpitalom klinicznym konieczna była restrukturyzacja przychodni. W praktyce polegająca na tym, że usługi podstawowej opieki lekarskiej wykonywane są od 1 sierpnia 2009 roku przez pięciu lekarzy w tym jeden lekarz raz w tygodniu z Wrocławia.

Obecna przychodnia POZ w Nowej Rudzie przy ulicy Szpitalnej 2 w Nowej Rudzie zorganizowana przez Fundację Akademii Medycznej we Wrocławiu ma tyle wspólnego z wymienioną Akademią Medyczną że funkcjonuje w celu generowania przychodu na jej rzecz.
Przychodnia POZ w Nowej Rudzie przy ulicy Szpitalnej 2 nie jest ani jednostką ochrony zdrowia nadzorowaną przez Akademię Medyczną ani tym bardziej szpitalem klinicznym Akademii Medycznej. Przychodnia ta jest nadzorowana i  zorganizowana przez Fundację Akademii Medycznej, hybrydę - Polifarbu - Wrocław, Wytwórni Pomp hydraulicznych PZL - Wrocław i  Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Czy fakt, że specjaliści od farb i pomp hydraulicznych posiłkujący się nazwą Akademii Medycznej chętni są zorganizować usługi zdrowotne w Nowej Rudzie był wystarczającą przesłanką do oddania im przez Starostwo powiatu Kłodzkiego i  SP ZOZ Kłodzko przychodni POZ w Nowej Rudzie ? Jaka jest struktura prawna tej nowej ( ale nadal starej ) przychodni ? Nic się tam nie zmieniło poza tym, że w tzw. "baraku” raz w tygodniu na kilka godzin pojawia się jakiś lekarz z Wrocławia, który ma tyle wspólnego z Akademią Medyczną
co prawie każdy lekarz z  Dolnego Śląska z Nowej Rudy też, który w większości musi być
absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ot taka logika miejsca i czasu.
Nic tam się nie zmieniło, bo choćby oko wypatrzyć- nigdzie tam nie jest napisane -„Przychodnia FAM”. Na małym papierku przyklejonym na jednych drzwiach jest napis :Przychodnia Dziecięca czynna od poniedziałku do piątku od godz . 8 – 15 ..dalej jest tablica na murze z dużym napisem NFZ a poniżej Przychodnia Rejonowa w Nowej Rudzie
obok za drugimi drzwiami baraku jest tablica Poradni Medycyny Pracy przy SP ZOZ Kłodzko, i Poradni Laryngologicznej. Taki jest obraz miejsca, gdzie ponoć od 1 sierpnia 2009 roku jest nowa przychodnia FAM.
O co tu chodzi ? Obraz tej ponoć nowej przychodni wewnątrz i  zewnątrz to obraz mizerii. Może dlatego nie ma na „baraku” etykiety Fundacji Akademii Medycznej .Takowa byłaby niczym innym niż antyreklamą FAM. Leczący się tam ludzie dalej są przekonani, że
leczą się w Przychodni Rejonowej SP ZOZ. Gdyby dotarła do nich wiadomość czyja to jest teraz przychodnia i jakim celu funkcjonuje, nieodparcie byliby rozczarowani i zawiedzeni. Trudno byłoby im zrozumieć sens i intencje oddania ich pod „rządy” jakiejś fundacji, która
na bazie rzekomej ochrony ich zdrowia
ma wspierać Akademię Medyczną we Wrocławiu i jakieś szpitale przez tą Akademię nadzorowane .
Ochrona zdrowia w tak zorganizowanej przychodni ( ciasnota, ciemny ponury korytarz, jak w baraku dosłownie, pełniący funkcję poczekalni, prymitywna poczekalnia dla dzieci,
prymitywne gabinety lekarzy ) jest w wysokim stopniu prawdopodobieństwa narażeniem na niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu ( zwłaszcza dzieci ).
Po dziewięciu miesiącach władztwa Fundacja nic nie zrobiła, żeby to zmienić na lepsze.
I nie zrobi ponieważ statutowym zadaniem Fundacji Akademii Medycznej jest wszechstronne wspomaganie Akademii Medycznej i jej wyspecjalizowanych pracowni, poradni i gabinetów lekarskich na terenie Wrocławia.
Fundacja nie ma, żadnej delegacji, żeby swoje przychody przeznaczyć na poprawę warunków i wizerunku przychodni na ulicy Szpitalnej 2 w Nowej Rudzie ponieważ jest Fundacją Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą ma wspomagać ( między innymi przez pomnażanie swoich środków pieniężnych w  Nowej Rudzie ) a nie jest fundacją tej przychodni, której nie będzie przez to wspomagać ! Chyba, że zmieni swoją nazwę, swój statut i nazywać się będzie: Fundacja Przychodni POZ w Nowej Rudzie !

Nieodparcie w tym miejscu nasuwa się pytanie jaka jest struktura prawna przychodni POZ w Nowej Rudzie na ulicy Szpitalnej 2 ?
Jaka intencja przyświecała Starostwu Kłodzkiemu i  dyrekcji SP ZOZ Kłodzko w przekazaniu noworudzkiej przychodni POZ podmiotowi, który ze względu na swoją strukturę prawną nie daje żadnej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie oddanej mu ( dosłownie : oddanej przychodni. Wręcz odwrotnie – gwarantuje nieunikniony regres ze względu na jego statutowe cele.
Przychodnia POZ w Nowej Rudzie od 1 sierpnia 2009 roku de facto jest li tylko narzędziem w  rękach Fundacji do pomnażania środków pieniężnych w celu wypełniania jej statutowych zadań. ( o których wyżej )

Opisany wyżej stan świadczy albo o głębokiej niewiedzy decydentów ( Starostwo Kłodzkie,
Dyrekcja SP ZOZ Kłodzko ) albo złej niezrozumiałej intencji graniczącej z  korupcją .


Polecamy


Inne szpitale w regionie
foto Category5 Technology TV Gwarancja Kia
© doSzpitala.pl 2007 - 2011
O Portalu Polityka Prywatności Wstepniak Nasza Misja Wskazówki Regulaminy Kontakt z Nami
Polecamy: Transformator ciepła