Zapamiętaj Zaloguj
Dostęp do usług medyczynych
Dostęp do usług medyczynych
boe Autor: boe
Opublikowano: 2009.09.30
  Krótka historia pacjenta, który nie pozostał obojętny wobec "darmowej służby zdrowia":


W lipcu b.r. udałem się do specjalisty Laryngolog, celem zdiagnozowania przyczyn zanikania głosu oraz podjęcia leczenia, aż do całkowitego przywrócenia stanu zdrowia. Po dokładnym badaniu, lekarz specjalista zdecydował o skierowaniu mnie na dalsze badania laryngologiczne, aparatem typu „Volf”. Lekarz laryngolog wystawił stosowne skierowanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, celem szczegółowej diagnozy przyczyn utraty głosu oraz określenia dalszego sposobu leczenia.

Skontaktowałem się telefonicznie ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku pod numer 8102120, odnośnie ustalenia możliwego terminu wizyty u lekarza. Wówczas zostałem poinformowany, że skierowanie, które wystawił lekarz specjalista nie będzie honorowane i poproszono mnie o udanie się do lekarza pierwszego kontaktu, w celu ponownego wystawienia tego skierowania na właściwym druku. Wobec takiego żądania, udałem się ponownie do lekarza pierwszego kontaktu, (chociaż nie rozumiem, dlaczego skierowanie od specjalisty jest mniej ważne?) i przedstawiłem skierowanie od lekarza specjalisty laryngologa, prosząc o ponowne wystawienie skierowania na wymaganym druku. Lekarz pierwszego kontaktu wystawił mi drugie już skierowanie, zgodnie z żądaniem służby medycznej Szpitala Wojewódzkiego.

Po otrzymaniu drugiego skierowania udałem się do Szpitala Wojewódzkiego na oddział laryngologiczny (VII piętro), zgodnie ze skierowaniem. Na oddziale dowiedziałem się jednak, że aparat typu ”Volf” nie znajduje się na tym piętrze, po czym skierowano mnie do poradni laryngologicznej na I piętrze pok. 120.

Udałem się pod wskazany adres i cierpliwie czekałem, aż przyjdzie na mnie kolej. Po upływie ok. 1,5h wszedłem do gabinetu, żeby ustalić możliwy termin badania diagnostycznego na aparacie typu ”Volf”. Po wyznaczeniu terminu badania, miałem zgłosić się do rejestracji Szpitala, aby dokonać dalszych formalności.

Jakież było wielkie moje zdziwienie, gdy lekarz po zapoznaniu się z jednym i drugim skierowaniem odmówił mi podania terminu badania lekarskiego, ponieważ, cytuję: „podpisałam deklarację, że pod groźbą zwolnienia mnie z pracy nie przyjmę żadnego nowego pacjenta”. Poirytowany tym oświadczeniem zapytałem, kto wydał taki zakaz? Pani doktor oświadczyła, że jeżeli Dyrektor ds. lecznictwa zgodzi się na moje przyjęcie do poradni laryngologicznej, to termin badania zostanie ustalony. Po krótkiej wymianie poglądów z Panią doktor poinformowałem ją, że udaję się do Dyrektora d/s lecznictwa z zapytaniem o podstawę prawną takiego postępowania, ponieważ takie stanowisko było dla mnie nie do przyjęcia. Oświadczyłem zarazem Pani doktor, że po rozmowie z Panem Dyrektorem ponownie wrócę do jej gabinetu, W związku z powyższym poprosiłem Panią doktor, aby na mnie zaczekała.

W sekretariacie oświadczono mi, że Pan Dyrektor jest bardzo zajęty, a decyzję o ewentualnym przyjęciu podejmuje lekarz specjalista laryngolog, a nie Dyrektor. Wobec takiego stwierdzenia Pani sekretarki oświadczyłem, że wewnętrzne gry szpitalne mnie nie interesują i postanowiłem domagać się respektowania mojego konstytucyjnego prawa dostępu do świadczeń zdrowotnych. W odpowiedzi otrzymałem numer telefonu do NFZ, w celu złożenia skargi. Ta obojętność wprawiła mnie w osłupienie.

Oczywiście Pani doktor wyszła z gabinetu nie czekając na dalszy rozwój sytuacji. Panie pielęgniarki ( tu pragnę im bardzo podziękować) próbowały ratować sytuację, ponieważ byłem bardzo poirytowany nie tylko zaistniałym zdarzeniem, ale arogancją wobec jawnego łamania konstytucji i prawa pacjenta. Na dodatek dowiedziałem się od pani pielęgniarki, że drugie skierowanie też jest nieważne, ponieważ zostało wystawione na Oddział Szpitala a nie do Poradni znajdującej się w tym Szpitalu. Tego było już za wiele. Kto powinien najlepiej wiedzieć, gdzie i w jaki sposób można wykonać badanie larygologiczne na aparacie typu „Volf” – pacjent czy lekarz? Kto powinien lepiej wiedzieć, jak wystawić skierowanie, na jakim druku i do jakiej poradni czy oddziału skierować pacjenta – pacjent czy lekarz?

Wobec wyżej opisanej sytuacji, która miała miejsce na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w dn. 04.09.2009 w godzinach popołudniowych oświadczam, że:

1. Europejska Karta Praw Pacjenta gwarantuje:

a. Prawo do profilaktyki - Każda osoba ma prawo do należytej opieki w celu zapobiegania chorobom.

b. Prawo dostępu do opieki medycznej - Każda osoba, której zdrowie tego wymaga, ma prawo dostępu do świadczeń medycznych. Świadczeniodawcy muszą zagwarantować równy dostęp każdemu bez dyskryminowania na podstawie finansowych zasobów(pacjenta), miejsca zamieszkania, rodzaju choroby czy czasu dostępu do świadczeń.

c. Te prawa zostały całkowicie złamane, a mówienie o równym dostępie do świadczeń medycznych jest czystą hipokryzją.

2. Karta Paw Pacjenta gwarantuje:

a. Prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).

b. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne diagnostów laboratoryjnych z należyta starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń ( art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89) zwanej dalej „ ustawą o zakładach opieki zdrowotnej”; art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty”.

c. Również wymienione wyżej prawa pacjenta zostały złamane, co jest naruszeniem Konstytucji oraz złamaniem prawa w świetle przytoczonych powyżej Dzienników Ustaw.

3. Wobec powyższego wnoszę o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej, ponieważ mam nieodparte wrażenie, że w ten sposób postępuje się z innymi pacjentami, którzy nie wiedzą, jak w tej sytuacji sobie poradzić z tzw. „zaklętym kręgiem” lub „błędnym kołem” cynizmu i hipokryzji zawartych w pospolitym przeświadczeniu o swobodnym dostępie do świadczeń zdrowotnych w placówkach służby zdrowia.

4. Niezależnie od powyższego informuję, że złożę zawiadomienie do Prokuratury, odnośnie zbadania zgodności postępowania Szpitala Wojewódzkiego z aktami prawnymi, przytoczonymi wyżej w pkt.2.

Do wiadomości:1. NFZ – Delegatura w Bielsku-Białej, ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała;

2. Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28, 43-300 Bielsko-Biała;

3. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała;

4. Rzecznik Praw Pacjenta – Śląski OW NFZ, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;

5. Adam Sandauer – Stowarzyszenie Primum Non Nocere

6. Prokuratura Rejonowa w Bielsku-Białej, ul Sobieskiego 9; 43-300 Bielsko-Biała,Zobacz także:

Milion więcej dla szpitala w Raciborzu
Autor: sidel91
sidel91
Data artykułu: 2012.01.24
2012.01.24

Raciborski szpital wynegocjował wyższy od ubiegłorocznego kontrakt w Narodowym Funduszu Zdrowia. W blisko 35-milionowej puli przybędzie 1,3 miliona złotych. Dyrekcji...

Reorganizacja w zawierciańskim szpitalu
Autor: bolo82
bolo82
Data artykułu: 2011.05.17
2011.05.17

Wszystko wskazuje na to, że oddział otolaryngologiczny w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu zostanie zamknięty, poinformował Radio Katowice dyrektor lecznicy, Przemysław...

intensywna terapia
Autor: daniel1984
daniel1984
Data artykułu: 2010.06.26
2010.06.26

witam.pisze to aby chociaż w jakimś stopniu ustrzec pacjentów przed tym szpitalem a raczej potocznie zwaną "umieralnią"wiec tak: w poniedziałek...

Mobbing w Rybnickim Szpitalu
Autor: boe
boe
Data artykułu: 2009.10.16
2009.10.16

Ordynator: "Co ten skur... tutaj robi? Ja sobie życzę, żeby go wyp...". Dyrektor: "Nic się Boguś nie bój, przetrzymamy go...

Awantury o Szpital Świętej Barbary w Sosnowcu, ciąg dalszy.
Autor: boe
boe
Data artykułu: 2009.02.17
2009.02.17

W przyszłym tygodniu dojdzie do spotkania marszałka województwa śląskiego Bogusława Śmigielskiego z władzami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie Szpitala imienia...


Polecamy

© doSzpitala.pl 2007 - 2011
O Portalu Polityka Prywatności Wstepniak Nasza Misja Wskazówki Regulaminy Kontakt z Nami
Polecamy: Transformator ciepła