Zapamiętaj Zaloguj
Prezes odstrzelony w bitwie o szpital
Avatar artykułu Prezes odstrzelony w bitwie o szpital
Marcin Kapski Autor: Marcin Kapski
Opublikowano: 2012.01.30
  Można paradoksalnie twierdzić, że ropiejącym wrzodem na grójeckiej służbie zdrowia jest utworzone przed niespełna dwoma laty Powiatowe Centrum Medyczne. „Wojna domowa” w tej placówce doprowadziła w ostatnim miesiącu do zaskakującej zmiany składu Rady Nadzorczej i wyrzucenia prezesa spółki Sławomira Jagieły. To tym dziwniejsze w sytuacji, gdy szpital jest najwyżej oceniany ze wszystkich placówek na Mazowszu, które zdecydowały się na prywatyzację. Coś więc tu nie gra...

W poprzednim wydaniu Kuriera Południowego pisaliśmy, że po przekształceniu SP ZOZ w PCMG okazało się, że ludzie zarządzający lecznicą mają zdecydowaną na wszystko opozycję, mimo pozytywnej oceny pacjentów i korzystnych zmian. Dzisiaj wiadomo już, że zawierucha miała charakter personalny, a zarzuty merytoryczne dotyczące działania placówki miały marginalne znaczenie.
Konflikt można było z góry przewidzieć. Powołanego bowiem na stanowisko prezesa/dyrektora PCMG Sławomira Jagiełę postawiono w roli rugbysty, który niemal w pojedynkę ma przebiec całe boisko, demolując i wyrzucając z niego połowę drużyny rywali i na koniec zdobyć tzw. przyłożenie (czytaj, dodatni bilans finansowy). Takie wyczyny są tylko w bajkach i zapewne samorządowcy dobrze o tym wiedzieli. Przez chwilę jednak zastanawialiśmy się, co zaszło w ostatnim półroczu, że nastąpiła tak diametralna zmiana oceny pracy Rady Nadzorczej i prezesa Jagieły. Bo wydawało nam się, że przecież musi być jakieś merytoryczne uzasadnienie tych decyzji personalnych.

Znakomity menedżer

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Grójeckiego, który pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z.o.o., podjęło uchwałę w sprawie udzielenia zarządowi PCMG sp. z o.o., Sławomirowi Jagiele, absolutorium za wykonanie obowiązków. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Podjęto również jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej spółki absolutorium za wykonanie obowiązków. Przewodnicząca Rady Nadzorczej dr Beata Wieczerzyńska, poinformowała Zgromadzenie Wspólników o bardzo dobrym zarządzaniu, spełnianiu standardów, wysokim poziomie kompetencji i odpowiedzialnej pracy prezesa PCMG Sławomira Jagieły. Absolutorium uzyskane przez prezesa potwierdziło, iż dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu spółka PCMG postrzegana jest jako solidna, godna zaufania, ściśle związana z życiem społeczności lokalnej, dążąca do świadczenia na rzecz pacjentów wysokospecjalistycznych usług medycznych.
Tymczasem sześć miesięcy później...

Skalpel w dłoń!

29 grudnia 2011 r. dotychczasowy prezes PCMG/dyrektor NZOZ w Grójcu Sławomir Jagieła został odwołany ze stanowiska. Do czasu wyboru – w drodze konkursu - nowego dyrektora, obowiązki prezesa pełnić będzie dr nauk medycznych Marek Lejk.
Wcześniej, po cichu, spowodowano zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Dr Beata Wieczerzyńska zrezygnowała z funkcji przewodniczącej oburzona insynuacjami, że niezbyt obiektywnie ocenia działania prezesa Jagieły. Radę, na znak protestu, opuścił również mgr inż. Adam Kosior, który pełnił rolę wiceprzewodniczącego RN. Pozostał na stanowisku jedynie członek inż. Jarosław Zawalich – przewodniczący Rady Gminy Mogielnica.
Ponieważ Radę Nadzorczą powołuje starostwo, nie było problemu z uzupełnieniem składu. Dokonano tego błyskawicznie, bez zbędnych konsultacji, jakby Zgromadzenie Wspólników było przygotowane na taką ewentualność.
I w tym momencie wszystko stało się jasne. Wiadomo było, że najgorszy będzie pierwszy rok po przekształceniu SP ZOZ w PCMG. Wypadało więc znaleźć fachowca, który tę pierwszą falę oczyszczania szpitala, dyscyplinowania kadry medycznej, a właściwie lekarzy, tworzenia właściwej struktury i właściwego administrowania weźmie na siebie. Jagieła zrobił swoje, można mu więc podziękować... Z punktu widzenia właściciela, było to działanie rozważne, korzystne dla starostwa.

Czy tylko dla starostwa..?

Dzisiaj Radę Nadzorczą Spółki tworzą: Michał Markiewicz - przewodniczący (mieszkaniec Nowego Miasta), Jarosław Zawalich - wiceprzewodniczący (Mogielnica), Mateusz Świstak - członek (Warszawa).
Zmiana ta pozwoliła na bezproblemowe odwołanie Sławomira Jagieły z funkcji prezesa PCMG sp. z.o.o. oraz zwolnienie go ze stanowiska dyrektora szpitala. Właściwie nie było nikogo (w komunikacie nie ma o tym ani słowa, a posiedzenia zarządu są zamknięte dla mediów), kto by się przeciwstawił wnioskowi Janusza Różyckiego, odpowiedzialnego za służbę zdrowia w powiecie.

Nie tylko arogancja

Poprosiliśmy starostę Mariana Górskiego o ujawnienie przyczyn decyzji, jakie zapadły w sprawie szpitala. Oczywiście w tym, że wniosek złożył Janusz Różycki, nie ma niczego nadzwyczajnego. Różycki od lat jest związany ze służbą zdrowia, dbał o jej rozwój w poprzedniej kadencji, jako starosta i jest odpowiedzialny za pion medyczny w obecnej. Dowiedzieliśmy się więc, że oficjalnie główną przyczyną zwolnienia Sławomira Jagieły była jego arogancja w stosunku nie tylko do lekarzy, ale również do samorządu, czyli organu założycielskiego. Prezes podważał decyzje Zgromadzenia Wspólników, twierdził, że nieprawomocne są wyrywkowe kontrole finansowe, jakim poddano PCMG w ostatnim okresie, utrudniał pracę kontrolerów. Okazało się też, że sytuacja finansowa spółki wcale nie jest w tak dobrym stanie, jak ją przedstawiano. Prawdopodobnie rok finansowy zamknięty zostanie na minusie. Z drugiej strony zarzucono prezesowi zbytnią rozrzutność finansową, w działaniach nie związanych bezpośrednio ze szpitalem i spółką. Wśród nich pojawił się zarzut przyznania sobie, bez uzyskania jakiejkolwiek zgody organów nadrzędnych, środków na studia podyplomowe.

Polityczny nepotyzm?

Nasuwają się oczywiście i inne pytania. Wprawdzie członkowie poprzedniej Rady Nadzorczej nie chcą się otwarcie wypowiadać, ale wiadomo, że były mocne naciski, aby osoby te zrezygnowały z pełnionych funkcji. Dlaczego? Wprawdzie starosta Górski w sposób zawoalowany wyjaśniał, że Rada Nadzorcza nie może stawać po stronie prezesa, powinna raczej iść ramię w ramię z właścicielem, ale - naszym zdaniem - to niezbyt przekonywujący argument. Nie wiadomo bowiem, kto w tym przypadku działał na korzyść pacjenta. Po drugie: w nowej RN są osoby jednej opcji politycznej, wprawdzie z uprawnieniami, ale bez żadnego doświadczenia w kierunku medycznym. Z pozoru nie ma to większego znaczenia. Ale mogą przecież znaleźć się niechętni wicestaroście Różyckiemu (znany działacz PO), którzy wytkną mu polityczny nepotyzm. W składzie rady pojawił się bowiem Mateusz Świstak, syn przewodniczącego powiatowego koła Platformy Obywatelskiej.
Co innego, gdyby wybór odbywał się w drodze konkursu...
Z tym konkursem też może być kłopot. Ogłoszono, że tą drogą wyłoniony zostanie prezes spółki PCMG i jednocześnie dyrektor szpitala. Rozmawialiśmy na ten temat z dr. Markiem Lejkiem. Gdyby wystartował, powinien wygrać konkurs w cuglach. Trudno przypuszczać, aby ktoś mógł mu dorównać posiadaną wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Otrzymaliśmy jednak odpowiedź, że... jest jeszcze trochę czasu na przemyślenie decyzji.
Takie rozwiązanie byłoby oczywiście najlepsze nie tylko dla PCMG, ale przede wszystkim dla pacjentów. Z rozmowy z dr. Lejkiem wynikało bowiem, że zmiany w funkcjonowaniu szpitala, jego unowocześnianiu i rozszerzaniu oferty medycznej byłyby kontynuowane ze zdwojoną siłą i w przyspieszonym tempie. Dlaczego więc dr Lejk się waha? Nie mamy pewności, gdyż dyrektor w sposób niezwykle dyplomatyczny unikał jakichkolwiek deklaracji.
Wiemy jednak, że w starostwie zastanawiają się, w jaki sposób usunąć ze statutu spółki zapis, że prezes PCMG musi być także dyrektorem szpitala. Gdyby do tego doszło, Rada Nadzorcza mogłaby powołać nowego prezesa PCMG bez oglądania się na kogokolwiek, gdyż leży to w jej kompetencjach. Czy w tej sytuacji dr Marek Lejk przyjąłby dyrektorski fotel? Jeżeli plotki o gotowym już kandydacie na prezesa są prawdziwe, to musiałby współpracować z człowiekiem, który szpital zna wyłącznie jako pacjent. Nie ulega jednak wątpliwości, że prezesura w takim przypadku byłaby wymarzonym miejscem dla rentiera.

FOTO: Marek Lejk (w środku) w towarzystwie byłej minister zdrowia Ewy Kopacz
Autor: Leszek Świder/ Kurier Południowy
źr. http://www.kurierpoludniowy.pl/?wyd=gro&page=artykul&id=8346


Zobacz także:

Skarga kasacyjna do NSA w sprawie unieważnienia likwidacji szpitala.
Autor: Marcin Kapski
Marcin Kapski
Data artykułu: 2011.09.09
2011.09.09

Sejmik Województwa Mazowieckiego odwołał się od decyzji sądu WSA, stwierdzającego nieważność uchwały Nr 32/10 dnia 22 marca 2010 r. w...

Co dalej ze szpitalem w Siedlcach?
Autor: Marcin Kapski
Marcin Kapski
Data artykułu: 2011.08.14
2011.08.14

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie unieważnił uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego podjętą w 2010 r. w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego...

Warszawa: szpital wojewódzki na plusie po przekształceniach
Autor: Marcin Kapski
Marcin Kapski
Data artykułu: 2011.09.13
2011.09.13

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie (dawniej Bródnowski), który od 1 stycznia działa w formie spółki prawa handlowego wypracował ponad 390...

Nowy oddział urologiczny w przasnyskim szpitalu
Autor: ePrzasnysz.pl
ePrzasnysz.pl
Data artykułu: 2009.03.13
2009.03.13

(9 marca 2009)W Szpitalu im. dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu dokonano otwarcia nowego oddziału - urologicznego. W uroczystości otwarcia wzięli...

Przasnyski szpital 4 na Mazowszu
Autor: ePrzasnysz.pl
ePrzasnysz.pl
Data artykułu: 2009.03.13
2009.03.13

(31 październik 2008)W najnowszym rankingu Najlepszych Szpitali 2008 - „Rzeczpospolitej” z dnia 28 października 2008 roku (nr 253/8154) opracowanym wspólnie...


Polecamy

© doSzpitala.pl 2007 - 2011
O Portalu Polityka Prywatności Wstepniak Nasza Misja Wskazówki Regulaminy Kontakt z Nami
Polecamy: Transformator ciepła