Zapamiętaj Zaloguj
Regulamin serwisu doSzpitala.pl
Regulamin serwisu doSzpitala.pl

  1. Platforma dyskusji doszpitala.pl stanowi wyłączną własność dysponenta domeny doszpitala.pl. Dysponent jest również administratorem platformy doszpitala.pl

2. Zarejestrowany Użytkownik – osoba prywatna zarejestrowana w systemie platformy dyskusji doszpitala.pl za pomocą formularza rejestracyjnego.
3. Zwykły użytkownik - osoba prywatna lub inna, korzystająca z platformy doszpitala.pl, która nie dokonała rejestracji.

4. Zarejestrowany użytkownik, w momencie aktywacji swojego konta w platformie dyskusji doszpitala.pl, staje się redaktorem naczelnym własnych publikacji, tj. postów, ocen, opinii i innych.
4a. Zwykły uzytkownik, w momencie skorzystania z jakiegokolwiek formularza edycyjnego lub/i zapisanie jakiejkolwiek treści do baz danych platformy doszpitala.pl, staje się redaktorem naczelnym własnych publikacji, tj. postów, ocen, opinii i innych.

5. Forum internetowe – system informatyczny zorganizowany hierarchicznie, pozwalający na swobodną dyskusję na wybrany lub/i zdefiniowany temat za pomocą postów.

6. Post – pojedynczy zbiór liter, słów, wyrazów i zdań wprowadzony do systemu dyskusji doszpitala.pl za pomocą formularzy.

7. System ekspercki – system informatyczny gromadzący w swoich zasobach wprowadzone przez użytkowników oceny produktów lub usług, na podstawie których generowane są oceny zbiorcze według jawnego algorytmu matematycznego jakim jest obliczanie średniej matematycznej (suma ocen podzielona przez ich ilość)

8. Ocena – wyrażona w formie cyfry wartość danej usługi lub produktu, zorganizowana w tzw. Systemie szkolnym, od numeru 1 oznaczającego najniższą notę, do numeru 6 oznaczającego notę najwyższą.

9. Opinia – wyrażona w formie postu lub grupy postów. Opinia stanowi pojedynczy artykuł lub grupę artykułów wprowadzonych do platformy dyskusji doszpitala.pl

10. fora internetowe oraz systemy eksperckie prowadzone są przez zarejestrowanych użytkowników w oparciu o platformę dyskusji doszpitala.pl

11. Każda litera, wyraz oraz zdanie wprowadzone do systemu dyskusji doszpitala.pl za pomocą formularzy przez użytkownika, stanowią integralną część jego wypowiedzi.

12. Każdy użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za własne wypowiedzi, posty, oceny i opinie, wprowadzone przy użyciu platformy dyskusji doszpitala.pl, do systemu doszpitala.pl

13. Administrator platformy doszpitala.pl nie odpowiada za treści wprowadzone do systemu informatycznego platformy dyskusji przez użytkowników.

14. Administrator platformy doszpitala.pl gromadzi dane użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności

15. Administrator platformy doszpitala.pl nie jest stroną w ewentualnych sporach pomiędzy użytkownikami platformy

16. Administrator platformy doszpitala.pl nie jest stroną w sporach pomiędzy użytkownikiem a producentem/dystrybutorem/przedstawicielem producenta/właścicielem znaku towarowego produktu poddanego ocenie, opinii lub dyskusji, oraz pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą usługi poddawanej cenie, opinii lub dyskusji oraz pomiędzy użytkownikiem a podmiotem lub jakąkolwiek instytucją, stowarzyszeniem lub grupą społeczną, które to zostaną poddane ocenie, opinii lub dyskusji.

17. Administracja nie ingeruje w treści opinii, ocen lub dyskusji użytkowników.

18. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia z zasobów informatycznych tekstu, opinii, oceny, postu lub dyskusji, umieszczonej przez użytkownika, w przypadku w którym tekst, opinia, ocena, post narusza niniejszy regulamin, obowiązujące prawo.

19. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny.

20. Dyspozycja skasowania konta użytkownika z systemu doSzpitala.pl spowoduje całkowite usunięcie ze stron internetowych systemu wszelkich danych które zostały podane przez użytkownika w momencie rejestracji oraz w profilu. Dane te zostaną oznaczone w systemach bazodanowych jako usunięte.

21. W momencie wydania dyspozycji skasowania konta, użytkownik traci prawo do edycji jakichkolwiek danych które w ramach jego użytkowania wprowadził do systemu. Dla zachowania struktury aplikacji systemu informatycznego, dane te, za wyjątkiem danych sprecyzowanych w pkt.20, mogą być nadal widoczne na stronach internetowych systemu doSzpitala.pl

22. Administracja zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania tekstu, opinii, oceny, konta użytkownika, celem zabezpieczenia danych na potrzeby roszczeń osób, instytucji, organizacji trzecich w przypadku sporu sądowego.

23. Administracja serwisu uzupełnia dane dotyczace szpitali oraz lekarzy zgłoszonych przez uzytkowników. Zgłoszenia mogą zostać wysłane do administracji za pomocą kreatora DODAJ SZPITAL oraz DODAJ LEKARZA. Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji zgłoszonego szpitala lub/i lekarza bez podania przyczyny.

24. Dysponent domeny zastrzega sobie możliwość zawieszenia części lub całości usług portalu doszpitala.pl, bez powiadomienia i bez podania przyczyny

25. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach doszpitala.pl
Polecamy

© doSzpitala.pl 2007 - 2011
O Portalu Polityka Prywatności Wstepniak Nasza Misja Wskazówki Regulaminy Kontakt z Nami
Polecamy: Transformator ciepła